Pune o fapta buna la temelia Clinicii Nera

miercuri, 27 martie 2013

Parintele Cleopa: Cei ce s-au despărţit de Biserică nu au mântuire.DREAPTA CREDINŢĂ

Auzim întotdeauna în Simbolul Credinţei, că noi, ortodocsii, credem întru Una Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică. Una, nu o sută. Băgati de seamă! Vai şi amar de cei care s-au despărţit de Biserica lui Hristos. Nu există o mie de biserici! Una este: Biserica Sobornicească Ortodoxă în întreaga lume!
Cei ce s-au despărţit de Biserică nu au mântuire.
Biserica este stâlp şi întărire a adevărului! Biserica este Trupul lui Hristos, cum zice marele Apostol Pavel, al cărui Cap este în ceruri. Cei ce s-au rupt de Biserică şi au trecut la vreo sectă oarecare, n-au mântuire în vecii vecilor, măcar de-ar face orice faptă bună! Pentru că acelasi apostol a spus: Credinţa este moartă  fără fapte şi faptele fără dreapta credinţă sunt moarte!
Sfântul Efrem Sirul zice: Când mintea a părăsit scopul blagocesstei – adică al drepteicredinte – , toate faptele bune nu mai folosesc. şi fachirii cei din India şi bonzii şi yoghinii postesc şi se roagă, dar pentru cine? Pentru satana, nu pentru Hristos.
Nu primeşte Dumnezeu nici o faptă bună, dacă nu se face după dreptarul Ortodoxiei. Auzi ce spune marele Apostol Pavel?
Pacea peste cei ce vor umbla cu dreptarul acesta şi peste tot alesul lui Dumnezeu, adică cei ce umblă în dreapta credintă.
Nu este mântuire afară de Biserică! Biserica-i Trupul lui Hristos. Ia să vă dau o pildă: Iată că acest copac, să zicem că este încărcat cu roade până în vârf sau cu flori; şi deodată o ramură a lui se rupe şi cade pe pământ, încărcată de flori sau de roade. Să-mi spuneti mie, mlădita aceea mai poate rodi? Mai poate înflori mai departe? Nu! Dar la ce-i bună? Se usucă şi în foc se aruncă. Hristos a spus că El este Capul Bisericii.
            Eu sunt buciumul vitei şi voi sunteti ramurile. Toată mlădita care rămâne în bucium, aduce roadă multă. şi aceea care se rupe şi cade din bucium, se taie – zice – şi în foc se aruncă. Asa este cu oricine s-a rupt de Biserică. În general, orice sectă ar fi, care s-a rupt de Biserică, este sortită focului celui vesnic. Nu mai are seva Duhului Sfânt! Hristos este trunchiul, este corpul copacului. El a dat Duhul Sfânt în Biserica Sa prin punerea mâinilor. Toţi apostolii au fost episcopi, şi ei, prin punerea mâinilor, au sfintit alţiepiscopi, cum au fost Tit, Timotei, Filimon şi ceilalţi. Prin punerea mâinilor, arhiereul trimite mai departe, prin succesiunea apostolică, Duhul Sfânt peste toţi preotii şi diaconii, iar preotul, după cea primit Duhul Sfânt la hirotonie, prin celelalte Taine cuvenite lui, sfinţeşte pe toţi credinciosii.
Pe altă cale nu vine Duhul Sfânt în sufletul omului, decât numai şi numai pe calea care a arătat-o Hristos. Hristos le spune Apostolilor:  Nu voi M-ati ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi. Oare când alege Dumnezeu, poate să gresească? Cine ştie inimile şi rărunchii fiecăruia mai bine ca Dumnezeu? Când a ales El 12 Apostoli şi alţi 70, apoi alesi sunt! şi nu numai că i-a ales, dar le-adat mari puteri şi privilegii la aceşti aleşi ai Săi. Că nu la tot omul şi la tot sectarul a dat Hristos putere să lege şi să dezlege păcatele lumii sau să boteze sau să facă minuni sau să scoată dracii sau să facă alte semne! Nu! Acestor 12 Apostoli, pe care I-a ales, le-a spus:Staţi în Ierusalim, până vă veţi îmbrăca cu putere de sus! Până a venit Duhul Sfânt în chip de limbi de foc şi i-aîmbrăcat cu putere. Ce spun nebunii de penticostali, că au botezul cu Duhul Sfânt? Anatema acestei păreri blestemate!
Numai Apostolii au Botezul cu Duhul Sfânt şi cu foc, că lor li s-a dat putere să predice, să învete şi să propovăduiască. şi le-a spus:  Întru numele Meu draci veţi scoate şi în limbi noi veţi grăi. Şi mai departe, lor le-a dat putere să facă minuni, lor le-a dat putere să predice si tot lor, Apostolilor, le-a dat putere să dezlege păcatele lumii. Ce zice Sfântul Evanghelist Ioan? A suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele, se vor ierta lor si cărora le veţi ţine, vor fi ţinute! (20, 22).
Deci, numai prin Biserică se poate face iertarea păcatelor; numai Biserica are putere, prin preoţii şi arhiereii săi, să lege şi să dezlege păcatele lumii. Nu vă înselaţi de nebunii aceia, care vă învaţă că pot ei ierta păcatele afară de preot şi de episcop! Niciodată să nu credeţi minciunile lor! Hristos a dat putere Apostolilor Săi şi Apostolii, prin punerea mâinilor, au dat putere la episcopi şi la preoti. Deci fără preot nu este mântuire, fără preot nu este iertare şi dezlegare! Fără harul preoţiei şi al arhieriei nu este Biserică, că zice Sfântul Ciprian: Fără arhierei, Biserica nueste Biserică, şi fără preot, creştinul nu se poate numi creştin.
Deci, tineti-vă de Biserica lui Hristos, care de 2.000 de ani stăpâneste miliarde de suflete! Nu iesiti din corabia mântuirii! Nu vă băgati în luntre sparte şi vă aruncati în valurile iadului şi să vă pară că vă mântuiti afară de Biserică! Cine este afară de Hristos, acela este afară de Biserică! Cine este afară de Biserică, acela este afară de Hristos! Pentru că Biserica este Trupul lui Hristos, rămâneti în Hristos, rămâneti în „buciumul vitei”, în trunchiul şi trupul lui Hristos, care este Biserica şi nu vă înselaţi că mai este mântuire afară de Biserică! Dumnezeu să vă ajute. Amin.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Fiti liberi sa-mi comentati gandurile