Pune o fapta buna la temelia Clinicii Nera

joi, 18 aprilie 2013

POVEŢE DESPRE CUM SĂ TE PORŢI ÎN SFÂNTA BISERICĂ

1. Mai înainte de a merge la Sfânta Biserică, împacă-te cu toţi cu care eşti certat, lasă şi tu din inimă şi iartă tuturor celor ce ţi-au greşit.
2. Îmbracă-te într-o ţinută curată, dar modestă, ba chiar smerită, cuviincioasă, ştiind că nu mergi la teatru, ci ca să te rogi lui Dumnezeu cu umilinţă şi cu lacrimi pentru iertarea păcatelor tale! (Timotei 2,9).
3. Dacă duci un dar cât de mic în Biserică (lumânări, tămâie, prescură), împacă-te cu apropiaţii tăi şi cu Dumnezeu! Sileşte-te după putere să fii la Sfânta Biserică înainte de începerea slujbei, ca să ai timp să te închini în linişte la Sfintele Icoane şi ca să poţi da din vreme pomelnicul spre pomenire la Sfântul Altar.
4. Dacă ai sosit după începerea slujbei, mergi la iconostas, sărută icoana apoi ocupă locul tău în linişte! Sărută Sfintele Icoane cu credinţă, evlavie şi smerenie! Pentru aceasta se cuvine ca femeile să fie naturale (fără farduri sau ruj pe buze), pentru a nu lăsa pete nedorite pe chipul Mântuitorului, al Maicii Domnului şi al Sfinţilor (Petru 3,3-4).
5. Când te închini icoanelor sărută chipul Sfântului la picioare sau cel mult mâinile, iar nu faţa! Nu atinge şi nu plimba mâna pe suprafaţa icoanelor!
6. Vorbirea în Biserică e un păcat foarte mare. De aceea starea ta în Biserică, dacă vorbeşti, în loc să-ţi fie de folos, se va face ţie spre păcat.
7. Urmăreşte ceea ce se citeşte şi se cântă şi repetă în gând rugăciunile.
8. Sileşte-te ca în timpul slujbei să nu te abaţi cu mintea la nimic pământesc, pentru ca măcar două ceasuri din săptămână să trăieşti şi tu în adevărata reculegere şi rugăciune. De aceea nu este deloc potrivit să intri cu telefonul mobil deschis în Sfânta Biserică.
9. Când te închini fă semnul Crucii complet şi cu luare aminte! Făcând semnul Crucii în batjocură înseamnă să batjocoreşti pe Stăpânul ei în Numele Căruia te închini. Mai de folos este să faci Crucea o dată cum se cuvine, împreunând cele trei degete ce simbolizează unitatea Sfintei Treimi şi ducând mâna dreaptă la frunte, la piept, la umărul drept şi apoi la cel stâng, decât să fluturi de multe ori mâna fără să ştii ce faci. Prin aceasta faci sminteală altora şi ţie îţi va fi spre păcat.
10. Stai în genunchi atunci când se citeşte din Sfânta Evanghelie, că acolo e Cuvântului Domnului, apoi când iese preotul cu Sfintele Daruri, că atunci merge şi Hristos de la leagăn spre jertfă. Stai în genunchi şi la cântarea „Pe tine te lăudăm”, că atunci Duhul Sfânt se pogoară şi sfinţeşte Darurile Euharistice, pâinea şi vinul, în Trupul şi Sângele Domnului; iar când se rostesc rugăciunile de la Sfânta Împărtăşanie, înainte şi după aceasta, stai tot în genunchi, că atunci Hristos se dă oamenilor împreună cu toată slava cerească.
11. Ascultă cu luare aminte toată slujba până la sfârşit, pentru că numai aşa ţi-ai făcut datoria deplină către sufletul tău.
12.Povăţuieşte cu blândeţe pe cei care din neştiinţă sau din alte pricini nu păstrează buna rânduială în Sfânta Biserică, arătându-le mult respect şi dragoste frăţească.
13. Dacă mergi la biserică, să nu ieşi până nu se termină slujba. Numai, Doamne fereşte, dacă eşti bolnav, sau dacă păţeşti ceva. Dar altfel să nu ieşi, că, dacă ieşi înainte de terminarea Liturghiei, eşti asemenea cu Iuda, care a ieşit de la Cina de Taină, unde erau la masă Mântuitorul cu Apostolii şi s-a dus şi L-a vândut pe Hristos.
14. Pleacă întotdeauna din Sfânta Biserică cu o învăţătură desprinsă din Sfânta Evanghelie, din Apostol sau predică, ca să-ţi ajute pentru viaţa ta, pe care să o înfăptuieşti chiar din acea zi, spunând şi altora despre folosul ei.
15. Scopul vieţii tuturor creştinilor este mântuirea sufletului; fii credincios lui Dumnezeu şi Bisericii Sale cât vei trăi şi vei avea în viaţa aceasta tot binele, iar în cealaltă vei dobândi cununa de mărire.
„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate celelalte vi se vor adăuga vouă” (Mt. 6,33).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Fiti liberi sa-mi comentati gandurile