Pune o fapta buna la temelia Clinicii Nera

joi, 16 mai 2013

Citate din Sfanta Scriptura (Biblia Ortodoxa Online)

1.Fraţilor, chiar de va cădea un om în vreo greşeală, voi cei duhovniceşti îndreptaţi-l, pe unul ca acesta cu duhul blândeţii, luând seama la tine însuţi, ca să nu cazi şi tu în ispită.
2.Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi aşa veţi împlini legea lui Hristos.
3.Căci de se socoteşte cineva că este ceva, deşi nu este nimic, se înşeală pe sine însuşi.
4.Iar fapta lui însuşi să şi-o cerceteze fiecare şi atunci va avea laudă, dar numai faţă de sine însuşi şi nu faţă de altul.
5.Căci fiecare îşi va purta sarcina sa.
6.Cel care primeşte cuvântul învăţăturii să facă parte învăţătorului său din toate bunurile.
7.Nu vă amăgiţi: Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va şi secera.
8.Cel ce seamănă în trupul său însuşi, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viaţă veşnică.
9.Să nu încetăm de a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi.
10.
"
Deci, dar, până când avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi.
Aici puteti citi biblia online: http://www.bibliaortodoxa.ro
Daca veti face cautari dupa cuvinte cheie, veti obtine toate versetele din biblie dupa cautarea respectiva: exemplu "ascultare".
Rezultate căutare

Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol PavelCap. 7
15. Şi inima lui este şi mai mult la voi, aducându-şi aminte de ascultarea voastră a tuturor, cum l-aţi primit cu frică şi cu cutremur.
Cap. 10
5. Şi toată trufia care se ridică împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu şi tot gândul îl robim, spre ascultarea lui Hristos,
6. Şi gata suntem să pedepsim toată neascultarea, atunci când supunerea voastră va fi deplină.

Epistola către Evrei a Sfântului Apostol PavelCap. 2
2. Căci, dacă s-a adeverit cuvântul grăit prin îngeri şi orice călcare de poruncă şi orice neascultare şi-a primit dreapta răsplătire,
Cap. 5
8. Şi deşi era Fiu, a învăţat ascultarea din cele ce a pătimit,

Cartea a treia a lui EzdraCap. 3
1. Şi pe când domnea Darius, a făcut ospăţ mare tuturor celor de sub ascultarea lui şi tuturor celor născuţi din casa lui,

Epistola către Filimon a Sf�ntului Apostol PavelCap. 1
21. Bine încredinţat de ascultarea ta, ţi-am scris ţie, ştiind că vei face chiar mai mult decât cele ce-ţi spun.

Epistola către Galateni a Sfântului Apostol PavelCap. 3
2. Numai aceasta voiesc să aflu de la voi: Din faptele Legii primit-aţi voi Duhul, sau din ascultarea credinţei?
5. Deci Cel care vă dă vouă Duhul şi săvârşeşte minuni la voi, le face, oare, din faptele Legii, sau din ascultarea credinţei?

Epistola soborniceasca a Sfântului Apostol IacovCap. 1
19. Să ştiţi, iubiţii mei fraţi: orice om să fie grabnic la ascultare, zăbavnic la vorbire, zăbavnic la mânie.

IeremiaCap. 3
22. Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, şi Eu voi vindeca neascultarea voastră! Ziceţi: Iată venim la Tine, că Tu eşti Domnul Dumnezeul nostru.
Cap. 17
23. Care n-au ascultat şi nu şi-au plecat urechea, ci şi-au învârtoşat neascultarea, ca să nu îndeplinească şi să nu ia învăţătură.

Sfânta Evanghelie după IoanCap. 8
43. De ce nu înţelegeţi vorbirea Mea? Fiindcă nu puteţi să daţi ascultare cuvântului Meu.

Cartea lui IovCap. 36
11. Dacă dau ascultare şi vin la supunere, ei îşi isprăvesc zilele lor în fericire şi anii lor în desfătări;

Cartea întâi a macabeilorCap. 11
14. Iar Alexandru era în Cilicia în vremurile acelea, că nu vrea să rămână sub ascultarea lui cei din locurile acelea.

Cartea a doua a macabeilorCap. 5
25. Iar acesta, venind în Ierusalim, s-a prefăcut a fi cu pace şi a aşteptat până în ziua cea sfântă de odihnă şi, apucând pe Iudei în zi de praznic, a poruncit ostaşilor celor de sub ascultarea sa să se înarmeze.

Întâia Epistolă Sobornicească a Sfântului Apostol PetruCap. 1
2. Aleşi după cea mai dinainte ştiinţă a lui Dumnezeu-Tatăl, şi prin sfinţirea de către Duhul, spre ascultare şi stropirea cu sângele lui Iisus Hristos: har vouă şi pacea să se înmulţească!
22. Curăţindu-vă sufletele prin ascultarea de adevăr, spre nefăţarnică iubire de fraţi, iubiţi-vă unul pe altul, din toată inima, cu toată stăruinţa,
Cap. 2
8. Şi piatră de poticnire şi stâncă de sminteală, de care se poticnesc, fiindcă n-au dat ascultare cuvântului, spre care au şi fost puşi.

Pildele lui SolomonCap. 28
9. Cel ce îşi opreşte urechea de la ascultarea legii, chiar rugăciunea lui e urâciune.
Cap. 30
17. Ochiul care îşi bate joc de părintele său şi nu ia în seamă ascultarea (ce este dator) maicii sale, să-l scoată corbii care sălăşluiesc lingă un curs de apă, iar puii de vultur să-l mănânce.

Cartea întâia a RegilorCap. 15
22. A răspuns Samuel: "Au doară arderile de tot şi jertfele sunt tot aşa de plăcute Domnului, ca şi ascultarea glasului Domnului? Ascultarea este mai bună decât jertfa şi supunerea mai bună decât grăsimea berbecilor.

Epistola către Romani a Sfântului Apostol PavelCap. 1
5. Prin Care am primit har şi apostolie, ca să aduc, în numele Său, la ascultarea credinţei, toate neamurile,
Cap. 5
19. Căci precum prin neascultarea unui om s-au făcut păcătoşi cei mulţi, tot aşa prin ascultarea unuia se vor face drepţi cei mulţi.
Cap. 6
16. Au nu ştiţi că celui ce vă daţi spre ascultare robi, sunteţi robi aceluia căruia vă supuneţi: fie ai păcatului spre moarte, fie ai ascultării spre dreptate?
Cap. 11
30. După cum voi, cândva, n-aţi ascultat de Dumnezeu, dar acum aţi fost miluiţi prin neascultarea acestora,
32. Căci Dumnezeu i-a închis pe toţi în neascultare, pentru ca pe toţi să-i miluiască.
Cap. 15
18. Căci nu voi cuteza să spun ceva din cele ce n-a săvârşit Hristos prin mine, spre ascultarea neamurilor, prin cuvânt şi prin faptă,
Cap. 16
19. Căci ascultarea voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur deci de voi şi voiesc să fiţi înţelepţi spre bine şi nevinovaţi la rău.
26. Iar acum arătată prin Scripturile proorocilor, după porunca veşnicului Dumnezeu şi cunoscută la toate neamurile spre ascultarea credinţei,

Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)Cap. 32
5. Unde nu este ascultare, nu cheltui vorba şi, când nu este vreme, nu te arăta înţelept.

Epistola întâia către Timotei a Sfântului Apostol PavelCap. 2
11. Femeia să se înveţe în linişte, cu toată ascultarea.

Epistola către Tit a Sfântului Apostol PavelCap. 1
14. Şi să nu dea ascultare basmelor iudaiceşti şi poruncilor unor oameni, care se întorc de la adevăr.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Fiti liberi sa-mi comentati gandurile