Pune o fapta buna la temelia Clinicii Nera

luni, 20 mai 2013

Despre filmul documentar THRYVE

http://www.youtube.com/watch?v=xhJKujvSIBs&feature=player_embedded  - THRIVE (subtitrat în română)


 
Documentarul de mai sus merită văzut şi este destul de interesant şi bine făcut, dar amestecul ştiinţă-filozofie-religie are şi câteva erori, de aceea nu trebuie absolutizate şi acceptate următoarele idei prezentate în el:

1. Teoria reductibilităţii cosmosului la un singur tipar materie-energie (thorul). Nu putem limita (datorită limitării înţelegerii noastre) creativitatea infinită a lui Dumnezeu la un singur tipar fundamental repetat la toate scările de mărime şi complexitate.
     Trebuie spus că teologia ortodoxă nu este remorca nici unei ideologii ştiinţifice, teoriile şi modelele ştiinţifice (care s-au tot schimbat, pe rând) devenind de-a lungul timpului idolii care au acaparat adorarea omului, mai ales începând cu perioada renaşterii (păgânismului) şi a emancipării ştiinţei autonome (sec. XIV-XV) ca reacţie la cenzura şi inchiziţia catolice. Se poate observa în multe momente ale filmului ideologia evoluţionistă şi chiar ateistă promovată, nefăcându-se absolut deloc referire la un Dumnezeu Personal şi Iubitor, Atotputernic şi Atotînţelept, Care a creat lumea şi pe oameni (după chipul Său) ca să dobândească harul, viaţa şi fericirea Lui Veşnice.

2. Teoria existenţei extratereştrilor (care nci măcar nu este susţinută dpdv ştiinţific, ci doar prezentată de nişte oameni aflaţi într-o suspectă euforie emoţională) şi a presupuselor urme ale lor lăsate de-a lungul timpului şi spaţiului.

3. Pe de altă parte, este bine prezentată şi documentată strategia de manipulare pe care elita („cei aleşi” nu de Dumnezeu, ci de ei înşişi) lacomă şi vanitoasă o aplică în întreaga lume pentru înrobirea, îndobitocirea, îmbolnăvirea şi controlul majorităţii oamenilor prin politicile fiscale, educaţionale, alimentar-medicale şi sociale. Informaţiile sunt bine structurate şi prezentate, deşi cred că sunt şi ele numai parţial aduse la cunoştinţă publicului. Marile crime rasiste şi experimente sociale (în special anticreştine) nu le vom afla decât poate la Judecata universală.

4. Totuşi, soluţia trezirii conştiinţelor şi a acţionării pentru eliberarea lor de sub orice formă de minciună şi robie nu poate fi în afara Mântuitorului Hristos şi a Bisericii Lui. Fără ieşirea din robia patimilor (unde neştiinţa, lenevia şi uitarea sunt printre primele patimi ale minţii - numiţi de Sfinţii Părinţi „uriaşii diavolului”) nu te poţi dezvolta în mod real şi frumos personal şi social. Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos (Logosul divin Creator) a spus că „fără Mine nu puteţi face nimic.” şi ”Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa.”, iar „Adevărul vă va face liberi.”. Deci soluţia oferită de autor în finalul documentarului, deşi are câteva repere bune (solidarizare, responsabilizare), este incompletă şi redusă la dimensiunea strict omenească. Dacă ar fi fost completată cu perspectiva ortodoxă (divino-umană) de sfinţire a cosmosului şi a societăţii prin Biserică, atunci dădea o speranţă sigură pentru o lume mai bună...

Rămâne, deci, ca teologii şi savanţii creştini ortodocşi să realizeze ei un documentar serios de genul acesta, risipind întunericul şi robia patimilor din mintea şi viaţa oamenilor şi a societăţii prin Lumina Adevărului Hristos şi a sfinţeniei Lui în Biserica Sa Dreptslăvitoare.

Pe când asta?     (Preot Mihail)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Fiti liberi sa-mi comentati gandurile