Pune o fapta buna la temelia Clinicii Nera

marți, 28 mai 2013

Sa-l marturisim pe Dumnezeu totdeauna


Sfantul Teofan Zavoratul, Talcuiri din Sfanta Scriptura

 
Sfântul Teofan ZăvorâtulDespre marturisirea lui Dumnzeu

Vineri [Rom. 9, 6-19;  Mt. 10, 32-36; 11, 1].
     „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi eu pentru el înaintea Tatălui Meu Care este în ceruri." Oare e greu a mărturisi pe Domnul? Nicidecum. Ce greutate e în a spune, atunci când se cere, că Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul Cel Unul-Născut al lui Dumnezeu şi Dumnezeu, Care pentru noi a venit pe pământ, S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara si S-a făcut om, a fost răstignit, a pătimit, a fost îngropat, a înviat a treia zi, S-a suit la ceruri şi sade de-a dreapta lui Dumnezeu-Tatăl şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, că a trimis pe Duhul Sfânt asupra Sfinţilor Apostoli, care prin puterea Lui au zidit pe pământ Sfânta Biserică, cea care, învăţând pe oameni adevărul si sfinţindu-i prin taine, îi conduce pe toţi credincioşii, fiii săi, pe calea cea nerătăcită care duce la împărăţia cerurilor? Toate acestea le repetăm de fiecare dată când ascultăm şi rostim Crezul. Aşadar, ia aceste adevăruri, întipăreşte-le în inima ta şi fii gata ca, netemându-te de nici o făptură omenească, să mărturiseşti că aşa, şi nu altfel, trebuie să crezi pentru a fi mântuit, pregătindu-te să suferi ceea ce va atrage asupra ta această mărturisire, îngrădeşte prin cuvântul adevărului gurile dascălilor minciunii şi hulitorilor creştinismului si vei primi ceea ce a făgăduit Domnul. Tu îl mărturiseşti înaintea oamenilor ca Dumnezeu şi Mântuitor, iar El va mărturisi înaintea lui Dumnezeu-Tatăl că eşti un credincios următor şi mărturisitor al Lui.
     -Slava Lui Dumnezeu pentru toate! "

Despre Sfânta Împărtăşanie

“… Domnul e Foc Încălzitor. El aduce cu Sine căldură duhovnicească şi în sufletul care L-a primit. Cel ce intră din frigul de afară într-o cameră încălzită simte o căldură care îl pătrunte plăcut în întreg trupul. Aşa e şi cu căldura duhovnicească, ea îmbracă sufletul la fel, ca o haină, după primirea Domnului în Sfintele Taine.
De sus: bunăvoinţa lui Dumnezeu împăcat. În urmă: ştergerea păcatelor. În viitor: încredinţarea de negrăit a moştenirii creştineşti. În jur: împărtăşirea plină de pace cu nevăzutul şi văzutul.
Iată razele acestei călduri duhovniceşti, raze care adunându-se în inimă princinuiesc în ea arderea Duhului care atrage acolo toate puterile firii noastre. Lucru prin care se întocmeşte acolo o locuinţă tare pentru a încăpea Neîncăputul.
Această căldură naşte desfătare, un Rai de desfătare, o comoară duhovnicească pentru care omul este gata să dea totul ca să nu o piardă şi să o stăpânească totdeauna. Aşa trebuie să stea lucrurile în oricine s-a împărtăşit cu Tainele lui Hristos; în oricine L-a primit în sine pe Domnul. …”


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Fiti liberi sa-mi comentati gandurile